Ikke kategoriseret

2-åriges udsættelse for kemiske stoffer

15. august 2013

Miljøministeriet lavede tilbage i 2009, en kortlægning af kemiske stoffer som et barn på 2 år udsættes for, i dagligdagen. Rapporten er ret nørdet og på godt 250 sider, men hvis I kunne have interesse i at se den, så er der link her.

Mange af tingene kommer desværre ikke som en overraskelse for mig. Det er skræmmende hvor stor påvirkning de forskellige stoffer har! Heldigvis har jeg været klar over de påvirkninger der er ved forskellige dagligdagsprodukter, derfor er de (så vidt det er muligt) helt undgået at komme i kontakt med børnene.

Jeg er overbevist om, at vi endnu ikke er klar over konsekvenserne ved at udsætte vores børn for de stoffer, og hvad det vil ske på længere sigt. Generationenerne før vores børn er også udsat for kemi, hvilket vi allerede har set konsekvenser af – rekord højt antal af kræftpatienter, par det har svært ved at få børn, og børn der går hurtigere og hurtigere i puberteten. Desværre er der kommet en del flere skadelige stoffer siden min generation og mine forældres generation, var børn og blev udsat for grim kemi.

Et résume af rapporten lyder således:

2-årige udsættes for en lang række produkter igennem deres hverdag og bliver dermed udsat for mange kemiske stoffer. De er herudover særligt udsatte pga. deres fysiske størrelse (stor overflade/lille volumen).

Det primære fokus vil ligge på potentielt hormonforstyrrende stoffer i forbrugerprodukterne, men da en del af 2-åriges eksponering af kemiske stoffer vil ske fra fødevarer og materialer, der har kontakt til fødevarer er der også fokuseret på fødevarer og materialer og genstande, som har kontakt med fødevarer.

Herudover er der også regnet på eksponeringen fra indeluft og støv ud fra eksisterende målinger af stoffer i indeluft og støv. Der blev udvalgt en række hormonforstyrrende stoffer, der er fokuseret på gennem risikovurdering. Stofferne er valgt ud fra, at der har været et forhåndskendskab til stoffernes hormonforstyrrende effekter i dyreforsøg, og en forventet eksponering af 2-årige børn for stofferne gennem fødevarer, indeluft og støv eller forbrugerprodukter.

Der er bl.a. fokuseret på udvalgte ftalater, parabener, azolfungicider og bisphenol A. 12 produktgrupper er kortlagt og 5 produkter indenfor 10 forskellige produktgrupper er analyseret for indhold og afgivelse af de hormonforstyrrende stoffer der er udvalgt.

Med de antagelser der er gjort i rapporten, kan det konkluderes, at:

  • Enkelte påvirkninger med et højt indhold af et hormonforstyrrende stof, som det f.eks. ses med indholdet af DBP i gummistræsko kan resultere i en afgørende risiko for den 2-årige.
  • De bidrag 2-årige modtager fra især ftalaten DBP (mest fra fødevarer) samt dioxiner og dioxinlignende PCB’er (mest fra fødevarer og til dels indeluft og støv) udgør en risiko for anti-androgene forstyrrelser af hormonsystemet.
  • De bidrag 2-årige modtager fra især parabenerne propylparaben og butylparaben kan udgøre en risiko for østrogene forstyrrelser af hormonsystemet. Dette bidrag kommer overvejende fra kosmetiske produkter som creme/fedtcreme/lotion og solcreme.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin