Information

Lad forbud fjerne kemifrygten

7. oktober 2013

Skærmbillede 2013-10-07 kl. 14.12.57

I EU-Kommissionen arbejder man på en regulering af de hormonforstyrrende stoffer.

Det er i EU, at man laver regler for de kemiske stoffer, der findes overalt omkring os.

I vores elektronik, vores møbler, vores plejeprodukter, vores mad og i vores børns legetøj.

En særlig udfordring har hidtil været de stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende (HFS), og der bliver i EU-Kommissionen arbejdet på en ny regulering, der kan komme til at inkludere disse stoffer.

Alle er enige om, at der mangler viden på området, men det, vi trods alt ved, er, at det er usikkert, hvad HFS gør ved mennesker.

Blandt andet på baggrund af dyreforsøg mistænkes HFS for at være årsag til fedme, dårlig sædkvalitet hos unge mænd, kraftig stigning i tilfælde af testikelkræft og for tidlig pubertet.

I Forbrugerrådet mener vi, at man skal benytte det såkaldte forsigtighedsprincip og forbyde stoffer, der er mistænkt for at skade os.

For rigtig mange af stoffernes vedkommende findes der alternativer, som ikke er problematiske, og vi bakker derfor op om en hård linje over for de stoffer, der er mistænkt for at skade os mennesker, men vi kan se, at jo nærmere vi kommer deadline for EU’s udkast til reguleringen, jo mere intens bliver kampen for at forhindre, at lovgivningen bliver for skrap.

Underminerer forsigtighedsprincip

Seneste indlæg kommer fra en gruppe på 73 forskere, der forsøger at underminere brugen af forsigtighedsprincippet, blandt andet ved at stille spørgsmålstegn ved, om man kan forudsætte, at effekter observeret i dyr kan overføres til mennesker.

De mener, at den nuværende diskussion skaber en kemi-frygt, der ikke har hold i virkeligheden.

Politisk og ikkevidenskabeligt

En anden gruppe forskere, der blandt andet inkluderer Niels Erik Skakkebæk, Ulla Hass og Poul Bjerregaard fra Danmark, med mange års erfaring med forskning i HFS modsiger de 73 forskere og kalder indlægget politisk og ikkevidenskabeligt.

De fremhæver, at indlægget fra de 73 forskere blandt andet ikke inddrager den nyeste viden om lavdosis- og kombinationseffekter, hvor små doser af et eller flere stoffer kan have effekter, der er større end ved højere doser.

I Forbrugerrådet er vi ikke i tvivl om, at der er behov for at handle nu.

Kombinationen af forskellige stoffer i selv meget små doser kan have en hormonforstyrrende effekt.

Det er Miljøstyrelsen og flere andre aktører, senest FN/WHO, enige med os i.

Den nuværende vurdering af kemiske stoffer tager ikke højde for kombinationseffekterne, og noget tyder altså på, at kemifrygten er reel, når det kommer til HFS. Forbrugerrådet opfordrer derfor til, at EU bruger forsigtighedsprincippet og forbyder HFS i f.eks. forbrugerprodukter og fødevarer.

Debatten for og imod sådan et forbud vil rase den kommende tid, og for forbrugernes skyld håber vi, at den munder ud i en regulering, der kan beskytte os og vores børn imod potentielt farlige kemiske stoffer og dermed forhindre fremtidig kemifrygt.

Artikel lånt her fra.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin