Information Video

Naturlige bakterier i frisk honning slår MRSA ihjel

2. oktober 2014

I honningbiernes maver lever nemlig mælkesyrebakterier, der producerer alt fra proteiner til organiske syrer. Bakterierne indgår i produktionen af honning og lever videre i den gule masse – forudsat at biavlerne ikke varmebehandler honningen. Svenske biavlere varmebehandler typisk honningen, mens f.eks. danske biavlere normalt ikke gør.

De bakterier i honningen, som svenske forskere har fundet en effekt af mod resistente bakterier, overlever kun i honningen, hvis den ikke er varmebehandlet. 

I modsætning til klassiske antibiotiske lægemidler, der kun har én aktiv substans, producerer mælkesyrebakterierne forskellige antibiotiske substanser, alt efter de sygdomsbakterier de møder. Og det gør dem unikke til at bekæmpe multiresistente bakterier som f.eks. MRSA.

I Danmark bliver honning brugt til sårbehandling flere steder. Et af disse er på værestedet Mændenes Hjem på Vesterbro i København, hvor sygeplejersker bruger den særlige Manuka-honning. Manuka-honningen har i flere år haft både danske og udenlandske forskeres opmærksomhed, fordi den tydeligvis har en bakteriedræbende effekt. Australske forskere hævder, at effekten især skyldes stoffet methylglyoxal, der er giftigt for bakterierne, mens hollandske forskere peger på, at det især er stoffet defensin, der dræber bakterierne, fordi stoffet destabiliserer bakteriernes membran og forstyrrer deres stofskifte.

Læs hele artiklen her.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin